Pojęcie sieci komputerowej

Naukę zaczniemy od podstawowego pytania – czym jest sieć komputerowa?
Najprościej zobrazuje nam to poniższy przykład:
Siedzisz w domu i bawisz się smartphone’m. Właśnie połączyłeś się ze swoim „Routerem” (Dlaczego wziąłem to w cudzysłów, wyjaśnię niebawem), by przeglądać sieć lub pobrać aplikację z marketu. Bezprzewodowy interfejs Wi-Fi przesyła fale do „routera”, skąd kablem UTP idą one do modemu, który zamienia je w impulsy analogowe i wysyła do Twojego dostawcy.
Powyższy przykład jest sztandarowym opisem sieci komputerowej. Rozrysujmy to:

  • Podstawy sieci komputerowych

  • Definicja

podstawy

Podstawy sieci komputerowych

Według powyższego przykładu, możemy ustalić definicję dla sieci komputerowej:
Sieć komputerowa jest to zbiór urządzeń klienckich połączonych ze sobą za pomocą różnych mediów transmisyjnych. Sieć komputerowa umożliwia wzajemną komunikację między podłączonymi do niej urządzeniami.

Teraz wyjaśnię, co oznaczają pojęcia z rysunku oraz dlaczego słowo router wziąłem w cudzysłów.

Kabel UTP (potocznie skrętka) to podstawowe medium transmisyjne w sieci Ethernet’owej. Szczegółowo zajmiemy się nim w następnych lekcjach.
ModemMODulator DEModulator to urządzenie służące do zamiany sygnału cyfrowego w sygnał analogowy. Wyjaśnienie oraz dokładny opis znajdzie się w następnych lekcjach.
„Router” – Słowo to wziąłem w cudzysłów, ponieważ znaczna część osób mówi na urządzenie stojące u nich „na szafce” router. W rzeczywistości jest to tak na prawdę „all-in-one”, tzn przełącznik, router (trasownik) i Access Point. Wszystkimi tymi urządzeniami zajmiemy się szczegółowo na kolejnych lekcjach.

Dobrnęliśmy do końca pierwszej lekcji, mam nadzieję, że wszystko jest napisane zrozumiale.

sieć komputerowa

Definicja

W powyższym przykładzie, media transmisyjne to kabel UTP, przewód koncentryczny miedziany oraz fale radiowe (dla WiFi). Wynika z tego, że medium transmisyjne to przekaźnik informacji pomiędzy urządzeniami w sieci.

Media transmisyjne możemy podzielić na przewodowe i bezprzewodowe.

Przewodowe dzielą się na:
1. Kabel symetryczny (np. kabel UTP)
2. Kabel współosiowy (np. koncentryk)
3. Kabel światłowodowy (np. światłowód jednomodowy)

Kolejnym ważnym podziałem mediów transmisyjnych jest podział ze względu na rodzaj transmisji, jaki można w nich zastosować. Rodzaje transmisji zostaną szczegółowo opisane w jednej z następnych lekcji.

  1. Simpleks – Transmisja jednokierunkowa
  2. Półdupleks – Transmisja dwukierunkowa, nierównoczesna
  3. Dupleks – Transmisja dwukierunkowa, równoczesna